Kaffa Roastery –arvonnan säännöt

Kampanjavaikuttajan Instagram-kuvaa kommentoimalla voi osallistua arvontaan, jossa palkintona on 2kk kahvit itselle ja ystävälle (toimitus kerran kahdessa viikossa eli yhteensä neljä kahvitoimitusta).

Kampanjassa on mukana seuraavat vaikuttajat Kasper Strömman, Aamukahvilla, Ida365, Sanni Trishin ja Ps olen vegaani.

Arvonnan järjestäjä

Kaffa Roastery (Pursimiehenkatu 29, 00150 Helsinki)

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

15.4.-20.5.2019 (arvontaan voi osallistua kunkin kampanjavaikuttajan kampanjajulkaisussa Instagramissa 7 päivän ajan kampanjajulkaisun julkaisupäivästä)

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla kampanjavaikuttajien Instagram-kuvia. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

Voittajien arpominen ja julkistaminen

Kaffa Roastery arpoo arvonnan voittajan osallistumisajan päätyttyä. Voittajia arvotaan 1 (yksi) kunkin kampanjavaikuttajan kampanjajulkaisusta. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida.

Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin Direct -viestillä. Jos voittaja ei vastaa viestiin viikon kuluessa, Kaffa Roastery arpoo uuden voittajan.

Palkinnot

2kk kahvit voittajalle ja hänen ystävälleen. Kahvitoimituksia on kerran kahdessa viikossa eli yhteensä neljä (4). Voittajia arvotaan yhteensä viisi (5), yksi (1) jokaisesta kampanjan Instagram-julkaisusta.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan Instagram-kommentoinnilla. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palveluista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa Instagram-postauksesta.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan Instagram-kommentoinnilla. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Facebook- tai Instagram -palveluissa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottavat em. palvelut tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.